Barterový obchod (nebo také směnný obchod) je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou.

Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskutečnit obchod. je pravděpodobné, že se jedná o první způsob obchodování.

Zde na stránkách využíváme:

Multilaterální barter - jedná se o novější formu barterového obchodování. Jsou charakterizovány jako časově nezávislé výměny zboží a služeb mezi účastníky systému fungujícího na principu mnohostranného zúčtování. Základem fungování systému je tzv. „barterová banka“, kde mají jednotlivé subjekty vedené účty, na nichž jsou vedeny veškeré transakce. K vypořádání obchodů však dochází bez faktického přechodu finančních prostředků.

Částečný barter - neboli countertrade, což znamená, že existují dvě nebo více protichůdných plnění v barteru. Dochází k částečnému započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Např. 20 % z barteru je subjekt ochoten zaplatit finančními prostředky a zbytek směnit zbožím nebo službou.

 

Odkazy na zajímavé a oblíbené stránky.

 
 Podporujeme: SUNRISE - evropský nadační fond
Hlavním cílem nadačního fondu Sunrise, je podporování a rozvíjení dětských talentů. Činnost nadace se zaměřuje na...